DEĞERLERİMİZ

Giriş :
Stratejimizi iki önemli prensibe dayandırırız: Birincisi; değerlerimiz, ikincisi ise; bu değerleri nasıl hayata geçirip, operasyonel mükemmelliğe dönüştürdüğümüzdür.


Mükemmeliyet :
Dünyada iç çamaşırını kimlerin giydiğini, bu kişilerin tercihlerinin neler olduğunu, bu tercihlerin hayatları ile ilişkilerini, kendilerini ifade ediş biçimlerini ve ait oldukları sosyal halkalar ile olan etkileşimlerini iyi biliyoruz. Bu bilgi birikimi de üretimin tüm süreçlerinde mükemmeli yakalamak için kullanıyoruz.

Bilgi :
Sürekli değişimi ve büyümeyi hedefliyoruz. “Bilgi” ise bu yolda en önemli aracımız. Bilgiye ulaşmanın, arkasındaki gerçekleri yakalamanın ve bunu doğru kullanmanın önemine fazlasıyla inanıyoruz.

Eğlence :
Biz enerji ve heyecandan yoksun, ulaşılmaz bir kurumsal şirket olmak istemiyoruz. Enerjik, eğlenceli, iyimser çalışanlarımız ile şirketin ve müşterilerin "yapıcı ve iz bırakan deneyimler" yaşamasını arzuluyoruz.

Sevgi ve Saygı :
Ailemizdeki sevgi ve saygıyı, yaratmaya çalıştığımız pozitif duyguları profesyonel müşterilerle de paylaşıyoruz.
Biliyoruz ki bir ailenin felsefesi değer ve duyguların korunmasına dayanır.