GENEL POLİTİKAMIZ

Global markaların arkasında konumlanmış bir üretici olmanın ve bunu yerine getirmenin, aile bireylerimize
ciddi bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız.

Aile bireylerimizin bu sorumluluğu bir bütün olarak benimsemesinde “kurum kültürünün” önemini kabul ediyoruz.
Şirket değerlerimizin ve kültürümüzün içinde yer alan bireylerin "kuruma bağlılıkları yüksek, değer yaratan ve yenilikçi" olmalarını hedefliyoruz.
Onların motivasyon, performans ve verimliliğini arttıracak, en üst seviyeye çıkartacak çalışma ortamları yaratıyoruz.
Genç, dinamik ve iyi yetişmiş iş ortaklarımıza verdiğimiz eğitimlerle gelişimlerini sağlıyoruz.

Bizi ileriye götürecek kazanımların takım arkadaşlarımızın enerjisi, vizyonu ve yaratıcılığıyla ortaya çıkacağına inanıyoruz. Global başarıların, şirket yapısına göre biçimlendirilmiş “insan kaynakları stratejileri” sayesinde olacağını düşünüyoruz.
Bu vizyonun sürekliliğinin sağlanması için de etkin bir “insan kaynakları yönetimi” uyguluyoruz.